Apero Blockchain Foundation

blockchain1

Apero Blockchain Foundation: nghiên cứu, đầu tư, xây dựng các sản phẩm DApps Defi, Platforms trong Blockchain

Blockchain

  • Develop NFT Game Rise Of Defenders ,
    nhận đầu tư 2.4 triệu USD
  • Trên 100 đối tác trong lĩnh vực Blockchain
    (Investors, KOLs)
Message