Chuyện nghề Apero #10: Những điều bạn cần biết về nghề Product Manager

Untitled (938 × 564 px) (1)

Theo báo cáo từ Product Board, đây chính là “kỷ nguyên vàng” của ngành Quản lý sản phẩm (Product Management). Nhóm ngành Quản lý sản phẩm cũng được xem là “vùng đất hứa” cho thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vậy Product Manager là gì mà dành được nhiều sự quan tâm đến vậy? Những kỹ năng thiết yếu nào bạn cần có để theo chân lĩnh vực này? Hãy cùng Apero tìm hiểu nhé!

Quản lý sản phẩm là gì?

Người quản lý sản phẩm (Product manager) chịu trách nhiệm về chiến lược, lộ trình và định nghĩa tính năng cho một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm. Vị trí này cũng có thể bao gồm tiếp thị sản phẩm, dự báo và trách nhiệm lãi và lỗ (P & L). Quản lý sản phẩm có thể được tìm thấy tại các công ty đang xây dựng sản phẩm và công nghệ cho khách hàng bên ngoài (người tiêu dùng, người dùng cuối, đối tác…) cũng như khách hàng nội bộ (nhân viên). Các nhà quản lý sản phẩm làm việc chặt chẽ với bán hàng, hỗ trợ, tiếp thị và kỹ thuật để cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể.

Quản lý sản phẩm trải dài từ các mục tiêu chiến lược đến các hoạt động chiến thuật, bao gồm:

 • Thiết lập tầm nhìn và chiến lược sản phẩm khác biệt và mang lại giá trị độc đáo dựa trên nhu cầu của khách hàng. Điều này bao gồm xác định personas và phân tích thị trường và điều kiện cạnh tranh.
 • Xác định những gì nhóm sản phẩm sẽ cung cấp và thời gian thực hiện. Điều này bao gồm tạo một kế hoạch phát hành, nắm bắt phản hồi và ý tưởng có thể hành động và ưu tiên các tính năng.
 • Cung cấp sự lãnh đạo đa chức năng, đáng chú ý nhất là giữa các nhóm kỹ thuật, bán hàng và tiếp thị và hỗ trợ. Một khía cạnh quan trọng của điều này là truyền đạt tiến trình chống lại lộ trình sản phẩm và giữ cho mọi người được thông báo về các bản cập nhật.

Trách nhiệm quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm có cả trách nhiệm quản lý sản phẩm nội bộ và bên ngoài. Quản lý sản phẩm nội bộ liên quan đến việc thu thập nghiên cứu khách hàng, trí thông minh cạnh tranh và xu hướng ngành – cũng như thiết lập chiến lược và quản lý lộ trình sản phẩm. Quản lý sản phẩm bên ngoài bao gồm các trách nhiệm tiếp thị sản phẩm, chẳng hạn như nhắn tin và xây dựng thương hiệu, truyền thông khách hàng, ra mắt sản phẩm mới, quảng cáo, PR và các sự kiện.

Chiến lược sản phẩm và lập kế hoạch lộ trình (Nội bộ)

 • Chiến lược và tầm nhìn.
 • Phỏng vấn khách hàng.
 • Xác định các tính năng và yêu cầu.
 • Xây dựng lộ trình sản phẩm.
 • Quản lý phát hành.
 • Nguồn lực cho nhóm phát triển.
 • Đào tạo bán hàng và hỗ trợ.

Tiếp thị sản phẩm và các hoạt động tiếp thị (Bên ngoài)

 • Sự khác biệt cạnh tranh.
 • Định vị và nhắn tin.
 • Đặt tên và xây dựng thương hiệu.
 • Giao tiếp khách hàng.
 • Ra mắt sản phẩm.
 • Quan hệ báo chí và phân tích.
 • Điều quan trọng cần lưu ý là quản lý sản phẩm.

Kỹ năng quản lý sản phẩm

Các nhà quản lý sản phẩm cần nhiều kỹ năng khác nhau để thành công. Các nhà quản lý sản phẩm tốt nhất là tò mò, chu đáo và có tổ chức. Tập trung không ngừng vào nhu cầu của khách hàng giúp bạn khắc phục các vấn đề chiến lược. Mỗi ngày, các nhà quản lý sản phẩm làm việc chăm chỉ để sắp xếp và thúc đẩy hành động. Bạn cần một loạt các kỹ năng để làm điều này thành công, bao gồm làm việc với các nhà thiết kế UX để xây dựng wireframes và mockups để phạm vi của một tính năng là rõ ràng.

Một số kỹ năng quản lý sản phẩm quan trọng nhất bao gồm:

 • Kỹ năng phân tích.
 • Truyền thông.
 • Có sự đồng cảm, thấu hiểu.
 • Kỹ năng tài chính.
 • Lãnh đạo.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Quản lý dự án.
 • Nghiên cứu.
 • Tư duy chiến lược.
 • Kỹ năng kỹ thuật (phương pháp, quy trình và công cụ).

Vai trò của một người quản lý sản phẩm là gì?

Các nhà quản lý sản phẩm tốt nhất là những người có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn hướng dẫn sự thành công của một sản phẩm và lãnh đạo nhóm đa chức năng chịu trách nhiệm cải thiện nó. Đây là một vai trò tổ chức quan trọng – đặc biệt là trong các công ty công nghệ. Các nhà quản lý sản phẩm cung cấp chuyên môn cần thiết để lãnh đạo và đưa ra quyết định sản phẩm chiến lược.

Mặc dù người ta nói rằng các nhà quản lý sản phẩm là “CEO nhỏ” của một sản phẩm, nhưng thực sự chính xác hơn khi nói rằng bạn là người dẫn đầu sản phẩm ở giao điểm của kinh doanh, công nghệ và trải nghiệm người dùng (UX). Điều này là do vai trò trải dài nhiều hoạt động từ chiến lược đến chiến thuật và cung cấp sự lãnh đạo đa chức năng quan trọng – đáng chú ý nhất là giữa các nhóm kỹ thuật, tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ.

Người quản lý sản phẩm làm gì?

Người quản lý sản phẩm đặt ra chiến lược, lộ trình và định nghĩa tính năng cho một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm. Vai trò quản lý sản phẩm cũng có thể bao gồm tiếp thị sản phẩm, dự báo và trách nhiệm lãi lỗ (P & L). Các nhà quản lý sản phẩm phân tích thị trường và điều kiện cạnh tranh, đưa ra tầm nhìn sản phẩm khác biệt và mang lại giá trị độc đáo dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Sự phát triển sản phẩm đang tiếp thêm sinh lực. Khi bạn cảm thấy một ý thức thực sự về trách nhiệm và cam kết với sản phẩm của mình, bạn sẽ xây dựng với niềm tin và tìm thấy sự hài lòng sâu sắc trong vai trò là người quản lý sản phẩm.

Các loại quản lý sản phẩm

Có nhiều loại vai trò quản lý sản phẩm khác nhau. Mỗi tổ chức sẽ xác định vị trí khác nhau một chút – dựa trên các dịch vụ, khách hàng và chiến lược sản phẩm. Nói chung, công ty và danh mục đầu tư của nó càng lớn, càng có nhiều nhà lãnh đạo sản phẩm mà nó có thể yêu cầu.

Các nhà quản lý sản phẩm thường phát triển từ các vị trí trong các bộ phận khác – chẳng hạn như tiếp thị, bán hàng, kỹ thuật và quản lý dự án. Một số kinh nghiệm phù hợp nhất của bạn với tư cách là người quản lý sản phẩm sẽ xuất phát từ những gì bạn đã làm trước đây. Ví dụ, một kỹ sư chuyển sang vai trò quản lý sản phẩm kỹ thuật mang lại sự hiểu biết sâu sắc về quá trình phát triển sản phẩm. Kinh nghiệm trong quá khứ của bạn có thể giúp bạn giao tiếp hiệu quả với nhóm phát triển và viết các yêu cầu sản phẩm rõ ràng.

Trách nhiệm của người quản lý sản phẩm

Chúng ta hãy tập trung vào trách nhiệm cốt lõi của người quản lý sản phẩm. Mặc dù phạm vi công việc rộng lớn, trách nhiệm hàng ngày của bạn thường có thể được chia thành sáu lĩnh vực sau:

1. Thiết lập chiến lược

Ở cấp độ cao nhất, bạn có trách nhiệm thiết lập tầm nhìn và định hướng chiến lược của sản phẩm. Bạn cần có khả năng nói rõ trường hợp kinh doanh của một sáng kiến hoặc tính năng nhất định để nhóm của bạn hiểu lý do tại sao bạn đang xây dựng nó.

Lập kế hoạch chiến lược liên quan đến việc đưa ra các lĩnh vực đầu tư chính để bạn có thể ưu tiên những gì quan trọng nhất để đạt được mục tiêu sản phẩm của mình. Bạn cũng sở hữu lộ trình sản phẩm – một mốc thời gian hình dung những gì bạn sẽ cung cấp và khi nào.

2. Xác định bản phát hành

Các nhà quản lý sản phẩm chuyển chiến lược sản phẩm thành công việc theo kế hoạch – xác định những gì bạn sẽ xây dựng và khi nào bạn sẽ khởi chạy nó. Điều này đúng cho dù nhóm kỹ thuật của bạn sử dụng phương pháp phát triển nào.

Bạn chịu trách nhiệm quản lý quá trình phát hành và phụ thuộc đa chức năng – tất cả các hoạt động cần thiết để đưa sản phẩm, tính năng và chức năng mới ra thị trường. Điều này liên quan đến việc thu hẹp khoảng cách giữa các chức năng khác nhau trong công ty và sắp xếp các nhóm chính – bao gồm tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng.

3. Đánh giá ý tưởng

Mọi tổ chức đều muốn có những ý tưởng tốt hơn cho một sản phẩm thành công. Các nhà quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đám đông, phát triển và quản lý các ý tưởng sẽ mang lại giá trị cho khách hàng. Bạn sở hữu quy trình quản lý ý tưởng của tổ chức và xác định ý tưởng nào nên được quảng bá cho tồn đọng của bạn để thúc đẩy chiến lược sản phẩm tiến lên phía trước.

Để đạt được điều này, chủ sở hữu sản phẩm cũng đảm bảo rằng phản hồi và yêu cầu được tích hợp vào quy trình lập kế hoạch và phát triển sản phẩm. Bạn truyền đạt tình trạng của ý tưởng trở lại cho khách hàng, đối tác và đồng đội nội bộ của bạn đã gửi chúng.

4. Ưu tiên các tính năng

Các nhà quản lý sản phẩm ưu tiên các tính năng bằng cách xếp hạng chúng dựa trên các mục tiêu và sáng kiến chiến lược. Bạn phải đưa ra quyết định đánh đổi khó khăn dựa trên giá trị mà một tính năng mới sẽ cung cấp cho khách hàng và doanh nghiệp của bạn.

Bạn cũng chịu trách nhiệm xác định các yêu cầu nổi bật và trải nghiệm người dùng mong muốn. Bạn làm việc chặt chẽ với kỹ thuật về các thông số kỹ thuật và đảm bảo rằng các nhóm có tất cả thông tin họ cần để cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường.

5. Xây dựng và chia sẻ lộ trình chiến lược

Tạo và cập nhật lộ trình sản phẩm của bạn là một trong những công cụ giao tiếp mạnh mẽ nhất mà bạn có với tư cách là người quản lý sản phẩm. Lộ trình sản phẩm hình dung cách sản phẩm của bạn sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn và giúp công việc đi đúng hướng.

Có nhiều loại lộ trình khác nhau mà bạn có thể tạo tùy thuộc vào người bạn đang trình bày và những gì bạn đang cố gắng truyền đạt. Các giám đốc điều hành có xu hướng muốn biết các kế hoạch cấp cao, trong khi các kỹ sư và nhà thiết kế sẽ cần phải hiểu thời gian chính xác và trình tự của công việc quan trọng.

6. Phân tích, báo cáo tiến độ thực hiện

Các nhà quản lý sản phẩm thường tập trung vào kết quả – cho khách hàng và cho toàn bộ doanh nghiệp. Bạn cần một cái nhìn đầy đủ về tiến trình hướng tới mục tiêu để hiểu sản phẩm của bạn đang hoạt động như thế nào.

Hãy xem xét danh sách dưới đây như một điểm khởi đầu để khơi dậy cảm hứng và giữ cho nhóm của bạn tập trung vào việc cung cấp công việc tốt nhất của mình:

Hiệu quả nhóm

 • Các sáng kiến quan trọng nhất đang tiến triển như thế nào?
 • Những sự thiếu hiệu quả hoặc chặn nào cần được giải quyết?
 • Chúng ta có hài lòng với tốc độ của đội không?
 • Có vấn đề năng lực nào cần được giải quyết không?

Sử dụng sản phẩm

 • Những tính năng sản phẩm nào được sử dụng nhiều nhất và ít được sử dụng nhất?
 • Người dùng bị mắc kẹt và từ bỏ dịch vụ của chúng tôi ở đâu?
 • Bao nhiêu phần trăm thử nghiệm chuyển đổi sang tài khoản trả tiền?
 • Có bao nhiêu tài khoản đang phát triển so với bao nhiêu tài khoản đang thu hẹp?

Nếu bạn có cơ hội đóng góp có ý nghĩa cho công ty của bạn và cho khách hàng của bạn trong vai trò là người quản lý sản phẩm. Hãy đi sâu vào và bắt đầu lập kế hoạch làm thế nào bạn và nhóm của bạn có thể tạo ra giá trị thực sự.

Bạn có thấy những thông tin trên hữu ích với bạn? Hãy follow Apero để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin nhé.

Nguồn: https://www.aha.io/roadmapping/guide/product-management/what-is-the-role-of-a-product-manager

Message