Impressive
numbers

200 %

quarterly revenue growth

+55 M

monthly download

+50 M

MAU

Timeline

6/2020

Thành lập công ty với hai nhà sáng lập

12/2020

Vượt mốc 15 triệu lượt tải xuống
250.000 người dùng hàng ngày
3 triệu người dùng hàng tháng

6/2021

Thành lập Apero Game Studio với đội ngũ 20 nhân sự và 5 key person đã thành công với các sản phẩm đã phát hành trên toàn thế giới

9/2021

Top 30 toàn cầu
Top 7 Đông Nam Á
Top 2 Việt Nam
trong bảng xếp hạng các nhà phát triển game và ứng dụng

2022

20 triệu người tải xuống hàng tháng
Hơn 100 nhân viên fulltime
Các đối tác: Google, FB, Tiktok, VTD, Fireants, MobileAI, Antex

Vision

The world’s leading technology ecosystem

Core value

Run Start Up
Run Global
Tech - Product Driven

Mission

Create superior quality products to serve billions of people to entertain and work efficiently.

Core values

Extreme

Technology

REWARDING

WORLD-CLASS

Lasting

Business Culture

Core team

Nguyen Trong Tai

Nguyen Trong Tai

CEO and Founder

Tran Anh Tiep

Tran Anh Tiep

COO and Founder

Doan Quang Luan

Doan Quang Luan

CTO

Nguyen Thai Trung

Nguyen Thai Trung

CMO

Nguyen Huy Minh

Nguyen Huy Minh

CEO Blockchain Foundation

Dao Xuan Quy

Dao Xuan Quy

Head of Marketing Software

NGUYỄN XUÂN LỘC

NGUYỄN XUÂN LỘC

Head of Product