Danh sách việc làm

FRESHER TESTER

Mô tả công việc – Tham gia kiểm thử các sản phẩm app/game mobile của công ty. – Đảm bảo sản phẩm tuân thủ chặt chẽ các quy định của google, apple – Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho leader.

Apply ngay