Danh sách việc làm

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Mô tả công việc Tìm kiếm và kết nối hợp tác với các đối tác là công ty sản xuất các sản phẩm về Application/ Games tại Việt Nam và Global. Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc đối tác hợp tác. Là đầu mối liên hệ và cầu nối […]

Apply ngay

JUNIOR ANDROID DEVELOPER

Mô tả công việc Phát triển ứng dụng, module ứng dụng Android theo phân phối của Team Leader. Tham gia phân tích, thiết kế kiến trúc, luồng nghiệp vụ của ứng dụng di động theo phân phối của team leader. Phối hợp với Mid Level/ Senior Developer thực hành code review. Phối hợp với các […]

Apply ngay