banner-WEB TV

Môi trường
làm việc

Môi trường làm việc đặc trưng theo trường phái Silicon Valley: Candor-Thẳng thắn, Bàn tròn "Ném đá sếp" hàng kỳ, OKR hàng quý, "Trao đổi 1-1" ngay khi có mâu thuẫn, "All hands meeting" hàng tháng

Tuyển dụng

Apero Technologies Group - là công ty công nghệ chuyên xây dựng các sản phẩm công nghệ, phục vụ hàng trăm triệu người trên thế giới giải trí và làm việc hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi theo mẫu này bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ

Message